exkl. moms
inkl. moms

1. Uppfart/Carport

Uppfart/Carport

2. Häck

3. Entrégång

4. Gräsmatta

5. Dränering

6. Sandlåda

7. Terrass

Terrass

8. Trädäck

9. Trädgårdsland

10. Pool

11. Mur

Nya projekt på tomten?

Ska barnen få en sandlåda, uppfarten ny beläggning eller ska du lägga en gräsmatta? I vår materialguide får du tips om hur du ska göra för att uppnå bästa resultat. Tänk på att detta är generella rekommendationer och att vi inte kan ta ansvar för konstruktionerna då markförhållanden varierar.   

Markera platsen för din leverans med en käpp. Notera att vi endast lyfter 8 meter in på tomten och det är viktigt att se till att platsen inte är gömd bland träd och häckar. 

1. Uppfart/Carport

En uppfart ska, liksom en väg, kunna bära fordon och trafik utan att deformeras. Den måste dessutom motstå slitage. En sammansättning av olika material, förstärkningslager, bärlager och slitlager tar tillsammans upp och fördelar tyngden, vilket gör att infarten inte sjunker eller blir deformerad.

Marksten Makadam/dekorsten Grus/kross Grus/kross Grus/kross

Vi har följande material för markarbeten vid anläggning av uppfart:  

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.


2. Häck

Jorden där häcken skall planteras bör förberedas långt innan själva planteringen. De flesta växter är behöver en väldränerad och mullrik jord med ett pH-värde runt 7. Det finns häckväxter som trivs bäst i sur jord, till exempel gran. De kräver att jorden behandlas annorlunda. Var noga med att ta reda på vad som gäller för den häck du planerar.

Jord

Vi har följande material för häckar:

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

3. Entrégång

En entrégång bör vara så bred att två människor kan mötas, dvs minst 140 cm. En vanlig trädgårdsgång planeras lämpligen till mellan 70 och 90 cm, så att skottkärran får plats.

Marksten Makadam/dekorsten Grus/kross Grus/kross

Vi har följande material för anläggning av entrégång: 

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

4. Gräsmatta

Förberedelserna innan man rullar ut gräset är minst lika viktiga som själva läggandet. Utan ett bra förarbete är det svårt för gräset att etablera sig och bilda en frodigt grön gräsmatta, oavsett hur bra kvalitetsgräs man köpt. Ogräs, rötter och stenar tas bort och jordytan jämnas till för att förhindra eventuella svackor där vatten kan samlas. Nästa steg är att blanda upp jorden med kompost och grus ned till åtminstone 15 centimeters djup.
Ta reda på vilken sorts jord du har i trädgården och fundera på om du bör göra något för att förbättra den, t ex genom att tillsätta mer väldränerande material eller fylla på med näringsämnen. 

Grus/kross Grus/kross

Vi har följande material för anläggning av gräsmattor: 

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.


5. Dränering

För att förhindra fuktproblem är det viktigt att dränera runt huset. Ytvatten ska ledas bort från huset innan det tränger ner i jorden. En väl fungerande dränering består av dränerande och kapillärbrytande material, som exempelvis makadam.

Makadam/dekorsten Makadam/dekorsten

Vi har följande material för dränering:  

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.


6. Sandlåda

Räkna med ett lager om 35-40 cm med ren sand för sandlådan. Om sandlådan anläggs på en gräsmatta brukar jorden grävas bort en bit ner under sargens höjd för att få ett tillräckligt sanddjup. Ett tips är att lägga markväv eller cementplattor i botten och på sidorna av lådan innan sanden fylls på. Då blandar sig sanden inte med underlaget och ogräs hålls borta.

Grus/kross

Vi har följande material för sandlådor:  

  • Sandlådegrus                                  

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.


7. Terrass

En terrass måste motstå slitage. En sammansättning av olika material, förstärkningslager, bärlager och slitlager tar tillsammans upp och fördelar tyngden, vilket gör att terrassen inte sjunker eller blir deformerad.

Marksten Makadam/dekorsten Grus/kross Grus/kross Grus/kross

Vi har följande material för markarbeten vid anläggning av terrass:  

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.


8. Trädäck

Om ett trädäck ska byggas direkt på mark är det viktigt att marken förbereds noggrant. Underlaget måste vara stadigt, väldränerat och plant. För ett fast underlag ska all matjord grävas bort.

Fyll därefter ut med ett tjockt lager makadam. För att undvika sättningar bör makadamlagret packas med hjälp av en vibrator, så kallad padda. Man får då ett stabilt bärlager som, eftersom det är dränerande, också motverkar rörelser på grund av tjälskjutning. Följ sedan anvisningarna från din leverantör av själva trädäcket.

Makadam/dekorsten

Vi har följande material för markarbeten vid anläggning av trädäck:

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

9. Trädgårdsland

Grönsaker och sommarblommor kräver mer näring än perenner och buskar. Ge dem därför extra bra jord med mycket organiskt material och en bra struktur så att rötterna lätt kan etablera sig och ta upp näring. Både trädgårdsland och krukor behöver extra tillskott av näring (t ex kompost eller gödsel) för ett bra resultat.

Jord

Vi har följande material för trädgårdslandet: 

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

10. Pool

Att bygga en pool kräver en hel del markarbete. Det är normalt inte något man utför på egen hand. Vad du behöver planera för är schaktning av jord, eventuellt gjutning av betongplatta, montering av väggar för poolen samt läggning av gräs runt om. Även murning kan vara aktuellt.

Vi har följande material för markarbeten vid poolanläggning: 

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

11. Mur

Underarbetet är det viktigaste att tänka på när man ska bygga en mur. Det är också det mest tidskrävande. Med bra planering, noggrannhet och anpassade redskap förenklas arbetet. Muren skall byggas på frostfritt djup och återfyllas med ett dränerande material. Man kan dessutom lägga dränerslang för att undvika vattenansamling.

Vi har följande material för anläggning av murar:

Behöver du hjälp med bortförsel av ditt avfall kan vi hämta det i storsäck, läs vidare under Produkter.

Hur mycket behöver jag?

Fyll i måtten på den yta du vill ha material till. Vi räknar ut hur mycket du behöver beställa.

Beräkna